Strona główna

YKK Poland sp. z o.o.
ul. Tarczyńska 119, Pogorzałki
96-320 Mszczonów

tel. +48.468570700

NIP 522-16-70-380 KRS nr 0000020419,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy.
Kapitał zakładowy: 34 880 982,00 PLN.

English version

Copyright© 2019 YKK Poland Sp. z o.o.. All rights reserved. Terms of Sale PL / EN Terms of Use PL / EN
Administratorem danych osobowych jest YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach przy ul. Tarczyńskiej 119 (96-320 Mszczonów), KRS: 0000020419