Lista Kontaktów

Szwecja Szwecja

YKK (U.K.) Ltd, England Filial, Sverige
Tel: (46) 33 41 81 80
Fax: (46) 33 41 65 50
E-mail: office@ykk-swe.com
Mariedalsgatan 7-9
50106 Borås